Цагдаагийн албан хаагчид ноцтой гэмтэл учруулсан эдгээдүүдийг баривчлав

Цагдаагийн албан хаагчид ноцтой гэмтэл учруулсан эдгээдүүдийг баривчлав