Прокурорт өгөх санал гомдол танд байна уу

Та прокурор, прокурорын ажилтны ашиг сонирхолын зөрчил, сахилга хариуцлага, ёс зүйн талаарх гомдол мэдээллээ 1800-1919 дугаарт ирүүлээрэй

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хууль

Эрх зүйн маргааныг хянан шийдвэрлүүлэхээр өргөдөл, гомдол, нэхэмжлэл шүүхэд гаргах болон шүүхээс баримт бичиг олгоход дор дурдсан хэмжээгээр хураамж...

Гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогчийг хамгаалах тухай

Гэр бүлийн хүчирхийллийг ХУУЛЬД юу гэж заасан байдаг вэ? Энэ талаар та хэр мэдэх вэ ? Таны бодлоор гэр бүлийн хүчирхийлэл нийгмийн асуудал уу? Эсвэл г...

Үнэ төлбөргүй хуулийн туслалцаа

Хууль зүйн яамнаас хууль зүйн салбарын шинэчлэлийн хүрээнд хууль зүйн туслалцааны хүртээмж, үр нөлөөг сайжруулах, иргэдийн хууль зүйн туслалцаа авах э...

Хүүхдийн тэтгэмж тогтоолгоход шүүхэд дараах бичиг баримтыг бүрдүүлж нэхэмжлэл гаргана

Харъяа дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд “Эцэг тогтоолгох, хүүхдийн тэтгэлэг тогтоолгох тухай” нэхэмжлэл гаргахад бүрдүүлэх бичиг баримын жа...